Voorzitter - Bas Stelten

Naast het voorzitterschap van Stichting Tiba, tevens voorzitter van de organisatie. Coördineert en stuurt het DB aan, bezoekt werkgroep bijeenkomsten en houd toezicht op het totaal concept.

 

Vicevoorzitter - Audrey Daniëlse

Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Bezoekt vergaderingen van de werkgroepen, in onderling overleg met de voorzitter.         

Secretaris - Angelique Philips

Naast het secretariaat van Stichting Tiba, notuleert hij/zij de vergaderingen van het DB. Verzorgt het aanvragen van de benodigde vergunningen en houd toezicht op het totaal concept.

2de Secretaris - Caroline van Genugten

Zorgt voor de externe communicatie en pers, verzameld (controleert) de notulen van de verschillende werkgroepen.

Penningmeester - Edith Kolsteren - de Jong

Naast het penningmeesterschap van Stichting Tiba, is de penningmeester belast met de financiële afwikkeling van het evenement, houdt toezicht op de totaal begroting en op het totaal concept.

2de Penningmeester -   ______________ vacature

Zorgt voor de aansturing van de werkgroep sponsoring en verzameld (controleert) de begrotingen van de verschillende werkgroepen

Bestuurslid Calamiteiten - ______________ vacature

Zorgt voor het totstandkoming van een calamiteiten plan en alle bijhorende zaken. Nauw overleg met voorzitter en indien nodig diens vervanger gedurende het evenement.

Contact of aanmelden voor het bestuur
arrow&v

Algemeen bestuur

Knop_1.gif

terug naar

werkgroepen

  • Instagram

© 2019 Stichting Tiba - Nieuwstadt - 't PASSIE verhaol