top of page

Voorzitter - Bas Stelten

Naast het voorzitterschap van Stichting Tiba, tevens voorzitter van de organisatie. Coördineert en stuurt het DB aan, bezoekt werkgroep bijeenkomsten en houd toezicht op het totaal concept.

Bestuurslid Evenement management - Edith de Jong

Is naast de voorzitter het aanspreekpunt en gezicht van 't PASSIE verhaol - 2022. Zorgt voor ondersteuning en toezicht bij werkgroepen en het totaal concept.

 

Vicevoorzitter - Audrey Daniëlse

Vervangt de voorzitters bij diens afwezigheid. Bezoekt vergaderingen van de werkgroepen, in onderling overleg met de voorzitters.         

Secretaris - Angelique Philips

Naast het secretariaat van Stichting Tiba, notuleert hij/zij de vergaderingen van het DB. Verzorgt het aanvragen van de benodigde vergunningen en houd toezicht op het totaal concept.

2de Secretaris - Caroline van Genugten

Zorgt voor de externe communicatie en pers, verzameld (controleert) de notulen van de verschillende werkgroepen.

Penningmeester - Jordy Slob

Naast het penningmeesterschap van Stichting Tiba, is de penningmeester belast met de financiële afwikkeling van het evenement, houdt toezicht op de totaal begroting en op het totaal concept.

Contact of aanmelden voor werkgroep
arrow&v

Bedankt voor de inzending!

Algemeen bestuur

Knop_1.gif

terug naar

werkgroepen

bottom of page